O KONKURSIE REGULAMIN PLAN DZIAŁAŃ TERMINARZ NAGRODY MATERIAŁY FAQ FILMY WYNIKI PATRONI KONTAKT  
 
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE "POSTAW NA SŁOŃCE"
ETAP FILMOWY
Prosimy zapoznać się z regulaminem Konkursu (jest tutaj) a następnie wypełnić wszystkie poniższe pola i kliknąć przycisk "rejestruj" (na dole strony).
 
NAZWA ZESPOŁU (max. 25 znaków):
 
 
TYP SZKOŁY:
 
NAZWA I NUMER SZKOŁY:
 
MIEJSCOWOŚĆ:
 
KOD POCZTOWY:
-
 
POCZTA:
 
WOJEWÓDZTWO:
 
ADRES SZKOŁY:
 
NUMER TELEFONU:
 
 
 
IMIĘ:
 
NAZWISKO:
 
ADRES E-MAIL:
 
NUMER TELEFONU:
 
LOGIN:
 
Hasło musi zawierać od 5 do 20 znaków, małe i wielkie litery, co najmniej jedną cyfrę i znak specjalny
HASŁO
 
POWTÓRZ HASŁO
 
JAK DOWIEDZIAŁEŚ/AŚ SIĘ O KONKURSIE:
 
JEŚLI W INNY SPOSÓB, TO W JAKI:
 
 
Nasza Polityka Ochrony Danych Osobowych określa zasady wykorzystania i przechowywania Pani/Pana danych. Polityka Ochrony Danych Osobowych jest dostępna w siedzibie Fundacji oraz na stronie internetowej pod adresem www.fundacjabos.pl. Administratorem danych osobowych, których nam Pan/Pani dostarcza jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska z siedzibą przy ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa oraz prowadząca stronę internetową www.fundacjabos.pl. Zbieramy następujące dane osobowe:
  • Imię i Nazwisko;
  • Dane dotyczące miejsca zatrudnienia (nazwa i dane teleadresowe szkoły);
  • Dane dotyczące zespołu konkursowego, w tym nazwa zespołu konkursowego, klasa, liczba uczniów;
  • Dane kontaktowe, w tym adres poczty elektronicznej i numer telefonu lub inne formy komunikacji elektronicznej;
  • Login i hasło
Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 pkt a oraz pkt b RODO, oraz uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych (art 6 ust 1 pkt f RODO), w celu: zgłoszenia moich danych do konkursu, przeprowadzenia konkursu filmowego "Postaw na Słońce"; przeprowadzenia konkursu i kontaktu w sprawie ewentualnej wygranej; prowadzenia korespondencji dotyczącej przeprowadzanego konkursu; wysyłania informacji o konkursach i projektach Fundacji. Podanie danych jest dobrowolne. Nie podanie danych spowoduje brak możliwości wykonywania w/w czynności i brak możliwości świadczenia usług. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani innym formom zautomatyzowanego przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów - zewnętrznej firmie księgowej, FreshMail Sp. z o.o., Pocztę Polską S.A., przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na wyraźne zlecenie Fundacji Banku Ochrony Środowiska. Ponadto, Pani/Pana dane nie są udostępniane stronom trzecim, chyba że jest to wyraźnie wymagane przepisami prawa. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi, oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami (w tym roszczeniami organów podatkowych) wynikającymi ze zrealizowanej usługi. Ma Pan/Pani prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO), prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania oraz przenoszenia danych. Ma Pan/Pani także prawo do żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W celu realizacji tych praw należy skontaktować się z Fundacją poprzez e-mail wysłany na adres: rodo@fundacjabos.pl lub wysyłając list na adres ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa. W przypadku zastrzeżeń co do legalności przetwarzania danych ma Pan/Pani prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z siedzibą przy ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, w związku z przeprowadzeniem konkursu filmowego "Postaw na Słońce" i moim udziałem w tym konkursie w szczególności w celu:
 
zgłoszenia moich danych do konkursu, przeprowadzenia konkursu filmowego "Postaw na Słońce"; kontaktu w sprawie ewentualnej wygranej; prowadzenia korespondencji dotyczącej przeprowadzanego konkursu;
 
wysyłania informacji o konkursach i projektach Fundacji.
 
Zostałem poinformowany/poinformowana, że podanie danych jest dobrowolne i że podane dane są konieczne do przeprowadzenia konkursu i kontaktu w sprawie ewentualnej wygranej.
Zostałem(-am) poinformowany(-a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym czasie za pomocą "FORMULARZA WYCOFANIA ZGODY OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ" wysłanego wiadomością e-mail na adres rodo@fundacjabos.pl lub pocztą na adres ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa.
 
  Akceptuję regulamin konkursu filmowego "Postaw na Słońce"
zgoda obowiązkowa
UWAGA! Zespół zostanie zarejestrowany do konkursu dopiero po przesłaniu formularza rejestracyjnego do organizatora konkursu.