UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach i logowaniu. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności
 
  O KONKURSIE REGULAMIN PLAN DZIAŁAŃ TERMINARZ NAGRODY MATERIAŁY FAQ FILMY WYNIKI PATRONI KONTAKT  
 
Materiały
Oświadczenie dyrektora szkoły
o posiadaniu autorskich praw majątkowych


........................................................
(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że

...................................................................................................................

....................................................................................................................
(nazwa zespołu filmowego + dane szkoły - nazwa, miejscowość)

posiada autorskie prawa majątkowe do materiałów, w tym do muzyki i animacji, wykorzystanych w produkcji spotu filmowego, zgłoszonego do konkursu filmowego "Postaw na Słońce", organizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska.

Tytuł i autor utworu muzycznego:

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Sposób nabycia praw: ...................................................................................

Tytuł i autor utworu graficznego /animacja/:

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Sposób nabycia praw: ...................................................................................
.............................................................
podpis dyrektora szkoły i pieczęć szkoły

oświadczenie do pobrania (docx)
oświadczenie do pobrania (pdf)