Problemem poruszanym w naszym reportażu jest bardzo duże zanieczyszczenie powietrza w Polsce. Pierwsze dwa miejsca na liście najbardziej zanieczyszczonych miast należą do Bułgarii, jednak absolutna większość listy to dobrze znane polskie miejscowości. Są to między innymi: Opoczno, Żywiec, Rybnik, Pszczyna które zajmują kolejno 3, 4, 5 i 6 miejsce w tym rankingu. W statystykach ogólnych Unii Europejskiej Bułgaria „wygrywa” przekraczając wyznaczone na 2020 rok normy zanieczyszczenia powietrza w 83% miast. Na drugim miejscu jest Polska z wynikiem 72%. Największy problem z zanieczyszczeniem powietrza w Polsce występuje w przypadku wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz pyłu zawieszonego PM10, składającego się z cząstek o średnicy poniżej 10 mikrometrów, jak również drobniejszej frakcji pyłu, PM 2,5, składającego się z cząstek o średnicy poniżej 2,5 mikrometra. W odniesieniu do tych zanieczyszczeń Polska przoduje w rankingach porównujących stężenia w poszczególnych krajach, a normy określone prawem unijnym i polskim są przekraczane w licznych polskich miejscowościach. Często są to przekroczenia kilku a nawet kilkunastokrotne. Gdy przyjrzymy się przez ile dni w roku dobowe stężenia PM10 są przekraczane na poszczególnych stacjach, okazuje się, że w czołówce znajdują się miasta z Polski oraz Bułgarii. W 2011 roku, na około 400 stacji, z których porównano dane, aż sześć miast z Polski (Kraków, Nowy Sącz, Zabrze, Gliwice, Sosnowiec, Katowice) znalazło się w pierwszej dziesiątce. W Krakowie dopuszczalny poziom dobowe stężenia PM10 był przekroczony przez 151 dni, a w pozostałych miastach przez ponad 120 dni. Jak już wspomniano powyżej, prawo wspólnotowe i polskie zezwala jedynie na 35 takich dni w roku. Produkcja energii przyczyniła się do emisji PM10 w podobnym stopniu co transport drogowy, czyli 9%, natomiast do emisji PM2,5 przyczyniła się w 8%. Rozwiązaniem problemu zanieczyszczeń produkowanych przez energię są panele fotowoltaiczne. Jak informuje przedstawiciel krakowskiej firmy Eko Galicja, zgodnie z wynikami prowadzonych przez niezależnych ekspertów badań i analiz, produkty te same w sobie nie są szkodliwe dla środowiska, a dodatkowo pozwalają zauważalnie zmniejszyć poziom hałasu w okolicy. W tej kwestii są one więc o wiele lepszym rozwiązaniem niż kosztowne oraz zajmujące relatywnie dużą ilość miejsca wiatraki prądotwórcze, czy elektrownie węglowe które wytwarzają bardzo dużą ilość zanieczyszczeń.

 

https://www.spidersweb.pl/2018/11/smog-zanieczyszczenie-powietrza-w-polsce-badania.html

https://smoglab.pl/jakosc-powietrza-w-polsce-na-tle-unii-europejskiej/

https://www.focus.pl/artykul/ranking-smogu-na-50-najbardziej-zanieczyszczonych-miast-eu-az-36-jest-w-polsce-180509043616?page=1

http://www.pum.com.pl/fotowoltaika-a-ekologia/

 

" height="" classid="CLSID:22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95" CODEBASE="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=6,0,02,902" STANDBY="Loading MicrosoftR Windows? Media Player components..." type="application/x-oleobject"> Problemem poruszanym w naszym reportażu jest bardzo duże zanieczyszczenie powietrza w Polsce. Pierwsze dwa miejsca na liście najbardziej zanieczyszczonych miast należą do Bułgarii, jednak absolutna większość listy to dobrze znane polskie miejscowości. Są to między innymi: Opoczno, Żywiec, Rybnik, Pszczyna które zajmują kolejno 3, 4, 5 i 6 miejsce w tym rankingu. W statystykach ogólnych Unii Europejskiej Bułgaria „wygrywa” przekraczając wyznaczone na 2020 rok normy zanieczyszczenia powietrza w 83% miast. Na drugim miejscu jest Polska z wynikiem 72%. Największy problem z zanieczyszczeniem powietrza w Polsce występuje w przypadku wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz pyłu zawieszonego PM10, składającego się z cząstek o średnicy poniżej 10 mikrometrów, jak również drobniejszej frakcji pyłu, PM 2,5, składającego się z cząstek o średnicy poniżej 2,5 mikrometra. W odniesieniu do tych zanieczyszczeń Polska przoduje w rankingach porównujących stężenia w poszczególnych krajach, a normy określone prawem unijnym i polskim są przekraczane w licznych polskich miejscowościach. Często są to przekroczenia kilku a nawet kilkunastokrotne. Gdy przyjrzymy się przez ile dni w roku dobowe stężenia PM10 są przekraczane na poszczególnych stacjach, okazuje się, że w czołówce znajdują się miasta z Polski oraz Bułgarii. W 2011 roku, na około 400 stacji, z których porównano dane, aż sześć miast z Polski (Kraków, Nowy Sącz, Zabrze, Gliwice, Sosnowiec, Katowice) znalazło się w pierwszej dziesiątce. W Krakowie dopuszczalny poziom dobowe stężenia PM10 był przekroczony przez 151 dni, a w pozostałych miastach przez ponad 120 dni. Jak już wspomniano powyżej, prawo wspólnotowe i polskie zezwala jedynie na 35 takich dni w roku. Produkcja energii przyczyniła się do emisji PM10 w podobnym stopniu co transport drogowy, czyli 9%, natomiast do emisji PM2,5 przyczyniła się w 8%. Rozwiązaniem problemu zanieczyszczeń produkowanych przez energię są panele fotowoltaiczne. Jak informuje przedstawiciel krakowskiej firmy Eko Galicja, zgodnie z wynikami prowadzonych przez niezależnych ekspertów badań i analiz, produkty te same w sobie nie są szkodliwe dla środowiska, a dodatkowo pozwalają zauważalnie zmniejszyć poziom hałasu w okolicy. W tej kwestii są one więc o wiele lepszym rozwiązaniem niż kosztowne oraz zajmujące relatywnie dużą ilość miejsca wiatraki prądotwórcze, czy elektrownie węglowe które wytwarzają bardzo dużą ilość zanieczyszczeń.

 

https://www.spidersweb.pl/2018/11/smog-zanieczyszczenie-powietrza-w-polsce-badania.html

https://smoglab.pl/jakosc-powietrza-w-polsce-na-tle-unii-europejskiej/

https://www.focus.pl/artykul/ranking-smogu-na-50-najbardziej-zanieczyszczonych-miast-eu-az-36-jest-w-polsce-180509043616?page=1

http://www.pum.com.pl/fotowoltaika-a-ekologia/

 

" height="" type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" src="zalaczniki/" name="MediaPlayer1" autostart="false" >