Dziękujemy za wszystkie zgłoszone do konkursu filmy. Aktualnie są one sprawdzane przez jury konkursowe. Prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na wyniki.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z regulaminem konkursu oryginały zgód na przetwarzanie wizerunku powinny być wysłane do organizatora drogą pocztową na adres:

Fundacja Banku Ochrony Środowiska
ul. Żelazna 32
00-832 Warszawa

Tych z Państwa, którzy jeszcze tego nie zrobili, prosimy o niezwłoczne wysłanie zgód.