Poniżej znajdziecie źródła wiedzy dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii. Jednak nasze propozycje z pewnością nie wyczerpują tematu. Zachęcamy Was do poszukiwań na własną rękę. Pamiętajcie jednak, że nie wszystko, co znajdziecie w sieci jest dobrym źródłem wiedzy – informacje zawsze warto sprawdzić w kilku źródłach.

Publikacje – do pobrania w formacie PDF

  1. ROZWÓJ SEKTORA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
  2. Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2018 roku
  3. Energia ze źródeł odnawialnych w 2020 roku
  4. Raport z analizy badań świadomości, postaw i zachowań ekologicznych Polaków przeprowadzonych w Polsce w latach 2009 – 2015
  5. Jednotematyczne badanie świadomości ekologicznej mieszkańców Polski – jakość powietrza

Strony poświęcone OZE i fotowoltaice

  1. Gram w Zielone
  2. Odnawialne Źródła Energii
  3. Portal GLOBEnergia
  4. Magazyn Fotowoltaika