Przewidzieliśmy nagrody rzeczowe o łącznej wartości do 10 000 zł.

Punktację zespołów i wyniki znajdziecie w zakładce WYNIKI. Zespoły z miejsc 1-3 otrzymają nagrody główne, a zespoły z miejsc 4-6 wyróżnienia.

Każdy osoba z nagrodzonego lub wyróżnionego zespołu (członek lub opiekun) otrzyma nagrodę indywidulaną o takiej samej wartości. Zakładamy, że zespół składa się z maks. 5 członków i 1 opiekuna.

We wrześniu prześlemy Wam mailowo dyplomy za udział. Jeśli potrzebujecie ich wcześniej, napiszcie do nas na adres: filmeko@fundacjabos.pl.