Przedmiotem konkursu jest realizacja filmu edukacyjnego na temat sozologii, bioróżnorodności, ekologii, zmian klimatycznych lub odnawialnych źródeł energii.

Konkurs kierujemy do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z placówek edukacyjnych i kulturalnych tj. szkół podstawowych i ponadpodstawowych, domów kultury, bibliotek itp. oraz pośrednio do społeczności lokalnych.

W obliczu nasilających się zmian klimatu, zaniku bioróżnorodności i konieczności pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych konieczna wydaje się edukacja i zwrócenie uwagi młodego pokolenia na te problemy. Konkurs filmowy „Filmeko” odpowiada na te potrzeby umożliwiając zgłębienie problemu w najlepszy możliwy sposób – poprzez działania i przekazanie zdobytej wiedzy innym osobom.

Formuła konkursu opiera się na krótkich 3-minutowych filmach. Taka forma pozwala uczestnikom dotrzeć z edukacyjnymi treściami do ich rówieśników – mogą wykorzystywać do tego media społecznościowe i portale internetowe. Krótka i edukacyjna forma filmów zapewnia zdobycie odpowiedniej wiedzy przez uczestników, a jednocześnie zmusza ich do analizy zagadnienia, tak aby ważne informacje przekazać w zwięzłej formie. Zwrócenie uwagi na problemy poruszane w konkursie przyczynia się do budowania świadomości ekologicznej młodego pokolenia Polaków.

Oprócz materiałów i narzędzi dostępnych na naszej stronie, zachęcamy również do jak najszerszego korzystania z innych źródeł wiedzy. Polecamy przeglądać sprawdzone, rzetelne strony internetowe, sięgać do książek i branżowych lub popularnonaukowych czasopism, a także konsultować się ze specjalistami z okolicy.

Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny!

Konkurs filmowy historycznie był częścią projektu „Postaw na Słońce”.

PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs odbywa się całkowicie online. Wszelkie materiały, szczegółowy plan działań do wykonania i formularz raportowania się z wykonanych zadań dostępne są na stronie internetowej  www.filmeko.pl

Uczestnicy mogą też na bieżąco kontaktować się z biurem organizacyjnym konkursu telefonicznie, e-mailowo lub przez stronę internetową.

Aby wziąć udział w konkursie należy w pierwszej kolejności utworzyć zespół konkursowy składający się z maksymalnie pięciu uczniów z placówki i jednego opiekuna. Każda placówka może wystawić dowolną liczbę drużyn. Opiekun musi zarejestrować zespół klikając w pole ZAREJESTRUJ ZESPÓŁ na górze strony lub poniżej i wypełnić elektroniczny formularz.

Dokładny opis zadań konkursowych wraz z ich punktacją znajdą Państwo w zakładce ZADANIA

Terminy wykonania poszczególnych zadań znajdują się w zakładce TERMINARZ

Przebieg realizacji każdego zadania zespół musi opisać w raporcie. Dostęp do formularza raportów możliwy jest po zarejestrowaniu zespołu i zalogowaniu się przez uczestnika. Wszyscy członkowie zespołu mają dostęp do jednego, wspólnego sprawozdania. Tylko uczniowie ze swoich kont mają możliwość edycji raportu. Z konta opiekuna możliwy jest jedynie wgląd do formularza, bez możliwości edycji. Po zrealizowaniu wszystkich zadań i napisaniu raportów, nauczyciel zobowiązany jest wysłać raport do oceny, klikając w przycisk „prześlij do oceny” na samym dole formularza raportu.