Postaw na Słońce to projekt edukacyjny składający się z dwóch konkursów: badawczego oraz filmowego. Niniejsza strona dotyczy konkursu filmowego. Więcej informacji na temat konkursu badawczego znajdą Państwo na stronie www.postawnaslonce.pl .

Witamy na stronie konkursu filmowego realizowanego w ramach projektu „Postaw na Słońce” Fundacji Banku Ochrony Środowiska. Celem naszego projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych jakie daje wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), a w szczególności ogniw fotowoltaicznych.

W ramach konkursu filmowego zarejestrowane zespoły szkolne przygotowują z pomocą nauczyciela-opiekuna krótkie filmy edukacyjne. Celem filmów powinno być omówienie zasad działania i pozytywnego wpływu mikroinstalacji OZE na środowisko i budżet domowy. Przygotowany film będzie mógł zostać wykorzystany w internecie do kampanii promującej OZE. Uczestnicy konkursu mogą korzystać z materiałów edukacyjnych nt. OZE, które będą pomocne w przygotowaniu koncepcji filmu.


Aby wziąć udział w konkursie filmowym należy się zarejestrować. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem, planem działań oraz terminarzem.

UWAGA! Przypominamy, że zarówno do konkursu filmowego jak i do konkursu badawczego obowiązują osobne rejestracje.