Jeśli wiadomość nie pojawi się w ciągu kilku minut najlepiej sprawdzić folder ze spamem w swojej skrzynce mailowej. Jeśli nie ma jej w spamie, prosimy o kontakt z biurem konkursu pod adresem filmeko@fundacjabos.pl

Po napisaniu raportu przez uczniów kolejnym krokiem powinno być przesłanie go przez opiekuna. W zakładce „Plan działań” w odpowiednim etapie opiekun zobaczy duży, zielony przycisk z napisem „Wyślij raport do oceny”. Dopiero po jego wciśnięciu raport trafi do jury.

Raport mogą wypełniać tylko uczniowie wchodzący w skład zespołu. Dla ich opiekunów taka możliwość jest zablokowana.

Tak. W tym celu należy zarejestrować się w konkursie dwukrotnie, zamieszczając właściwe informacje o szkole w wymaganych polach.

Raport może zostać oceniony maksymalnie na 1000 punktów.

Raporty można przesyłać jeszcze przez 7 dni po upływie terminu, jednak za każdy dzień spóźnienia naliczane jest 10 punktów karnych. Po tym czasie możliwość przesyłania raportów zostanie zablokowana.

Raport można wysłać wcześniej niż przewiduje terminarz projektu. Sędziowie ocenią raport dopiero po zakończeniu możliwości jego przesłania. Wcześniejsze przesłania raportu nie spowoduje wcześniejszego uzyskania wyników.

Terminy przesyłania raportów są ustalone od początku trwania projektu i nie podlegają wydłużeniu. Polecamy przygotować i wysłać raporty kilka dni przed terminem, co wyeliminuje ewentualne problemy np. techniczne.

Punkty karne są naliczane za nieterminowe przesłanie raportu. Spóźnione raporty można przesyłać przez 7 dni po terminie, jednak za każdy dzień spóźnienia naliczane jest 10 punktów karnych. Po tym czasie możliwość przesyłania raportów zostanie zablokowana.

Nie. Raporty i filmy przesłane mailem nie będą oceniane. Należy je przesyłać na stronie projektu po zalogowaniu.

Nie. Przesłanie raportu do oceny blokuje możliwość jego edycji. Przed wysłaniem raportu do oceny proszę upewnić się, że jest kompletny.

Nauczyciel, który chce zgłosić zespół musi wypełnić formularz rejestracyjny na stronie głównej projektu filmeko.pl