Jeśli wiadomość nie pojawi się w ciągu kilku minut najlepiej sprawdzić folder ze spamem w swojej skrzynce mailowej. Jeśli nie ma jej w spamie, prosimy o kontakt z biurem konkursu pod adresem filmeko@fundacjabos.pl

Po napisaniu raportu przez uczniów kolejnym krokiem jest przesłanie go przez opiekuna. W zakładce „ZADANIA” opiekun zobaczy duży, zielony przycisk z napisem „Wyślij raport do oceny”. Dopiero po jego wciśnięciu raport trafi do sędziów.

Raport mogą wypełniać tylko uczniowie wchodzący w skład zespołu. Dla ich opiekunów taka możliwość jest zablokowana.

Tak. W tym celu należy zarejestrować się w konkursie dwukrotnie, zamieszczając właściwe informacje o placówce w wymaganych polach.

Raport może zostać oceniony maksymalnie na 150 punktów.

Raporty można przesyłać jeszcze przez 7 dni po upływie terminu, jednak za każdy dzień spóźnienia naliczane są 2 punkty karne. Po tym czasie możliwość przesyłania raportów zostanie zablokowana.

Raport można wysłać wcześniej niż przewiduje terminarz konkursu. Sędziowie ocenią raport dopiero po zakończeniu możliwości jego przesłania. Wcześniejsze przesłania raportu nie spowoduje wcześniejszego uzyskania wyników.

Terminy przesyłania raportów są ustalone od początku trwania konkursu i nie podlegają wydłużeniu. Polecamy przygotować i wysłać raporty kilka dni przed terminem, co wyeliminuje ewentualne problemy np. techniczne.

Punkty karne są naliczane za nieterminowe przesłanie raportu. Spóźnione raporty można przesyłać przez 7 dni po terminie, jednak za każdy dzień spóźnienia naliczane są 2 punkty karne. Po tym czasie możliwość przesyłania raportów zostanie zablokowana.

Nie. Raporty i filmy przesłane mailem nie będą oceniane. Należy je przesyłać na stronie konkursu po zalogowaniu.

Nie. Przesłanie raportu do oceny blokuje możliwość jego edycji. Przed wysłaniem raportu do oceny sprawdź czy jest kompletny.

Nauczyciel, który chce zgłosić zespół musi wypełnić formularz rejestracyjny na stronie głównej konkursu filmeko.pl.

Przycisk do rejestracji znajduje się na górze strony.