Chodzi o przygotowanie kadru z filmu bądź obrazka, który mógłby służyć za miniaturę filmu zgodnie z podanymi wytycznymi.

Tak. W tym celu należy zarejestrować się w konkursie dwukrotnie, zamieszczając właściwie informacje o szkole w wymaganych polach.

Raport może zostać oceniony maksymalnie na 1000 punktów.

Raporty można przesyłać jeszcze przez 7 dni po upływie terminu, jednak za każdy dzień spóźnienia naliczane są 3 punkty karne. Po tym czasie możliwość przesyłania raportów zostanie zablokowana.

Raport można wysłać wcześniej niż przewiduje terminarz projektu. Sędziowie ocenią raport dopiero po zakończeniu możliwości jego przesłania. Wcześniejsze przesłania raportu nie spowoduje wcześniejszego uzyskania wyników.

Terminy przesyłania raportów są ustalone od początku trwania projektu i nie podlegają wydłużeniu. Polecamy przygotować i wysłać raporty kilka dni przed terminem, co wyeliminuje ewentualne problemy np. techniczne.

Punkty karne są naliczane za nieterminowe przesłanie raportu. Spóźnione raporty można przesyłać przez 7 dni po terminie, jednak za każdy dzień spóźnienia naliczane są 3 punkty karne. Po tym czasie możliwość przesyłania raportów zostanie zablokowana.

Nie. Raporty i filmy przesłane mailem nie będą oceniane. Należy je przesyłać na stronie projektu po zalogowaniu.

Nie. Przesłanie raportu do oceny blokuje możliwość jego edycji. Przed wysłaniem raportu do oceny proszę upewnić się, że jest kompletny.

Nauczyciel, który chce zgłosić zespół musi wypełnić formularz rejestracyjny na stronie głównej projektu filmeko.pl