Logo konkursu „Filmeko”

Pobierz

Ulotka promocyjna

Pobierz

Instrukcja rejestracji zespołu

Pobierz

Instrukcja zmiany i odzyskiwania hasła

Pobierz

Instrukcja tworzenia raportu – dla uczniów

Pobierz

Instrukcja zmiany składu zespołu i załączania dokumentów

Pobierz

Instrukcja wysyłania raportu – dla opiekuna

Pobierz

Oświadczenie szkoły o autorskich prawach majątkowych do filmu

Pobierz

Zgoda rodzica na przetwarzanie danych osobowych ucznia poniżej 16 r. ż.

Pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia powyżej 16 r. ż.

Pobierz

Zgoda rodzica na wykorzystanie wizerunku ucznia poniżej 16 r. ż.

Pobierz

Zgoda na wykorzystanie wizerunku ucznia powyżej 16 r. ż.

Pobierz

Logo Fundacji BOŚ

Pobierz