Instrukcja wysyłania raportu – dla nauczyciela

Pobierz

Instrukcja zmiany i odzyskiwania hasła

Pobierz

Instrukcja zmiany składu zespołu i załączania dokumentów

Pobierz

Instrukcja tworzenia raportu – dla uczniów

Pobierz

Plakat promujący

Pobierz

Ulotka promująca

Pobierz

Instrukcja rejestracji zespołu

Pobierz

Oświadczenie dyrektora szkoły

Pobierz

Oświadczenie szkoły o autorskich prawach majątkowych do filmu

Pobierz

Zgoda rodzica na przetwarzanie danych osobowych ucznia poniżej 16 r. ż.

Pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia powyżej 16 r. ż.

Pobierz

Zgoda rodzica na wykorzystanie wizerunku ucznia poniżej 16 r. ż.

Pobierz

Zgoda na wykorzystanie wizerunku ucznia powyżej 16 r. ż.

Pobierz

Broszura projektu „Postaw na Słońce”

Broszura informacyjna na temat projektu „Postaw na Słońce”

Pobierz

Dekalog Filmowca

Pobierz

Poradnik Młodego Filmowca

Pobierz

Informacja Stowarzyszenia Autorów ZAIKS

Pobierz

Logo Fundacji BOŚ

Pobierz