UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach i logowaniu. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności
 
  O KONKURSIE REGULAMIN PLAN DZIAŁAŃ TERMINARZ NAGRODY MATERIAŁY FAQ FILMY WYNIKI PATRONI KONTAKT  
 

NAGRODY

 1. W konkursie przewidziane są następujące nagrody przyznawane przez Zespół Sędziowski: Łączna pula nagród wynosi  5 tys. zł.
  1. Trzy nagrody główne za zdobycie najwyższych wyników, przyznawane uczniom i nauczycielom.

  2. Trzy wyróżnienia za zdobyci, przyznawane uczniom i nauczycielom.

 2. Nagrody przyznawane są: Każdy uczestnik Zespołu otrzyma indywidualną nagrodę tej samej wartości, bez względu na ilość członków Zespołu, a jej wysokość będzie uzależniona od miejsca zajętego przez Zespół. Przyjmuje się, że Zespół liczy maksimum 5 osób.
  1. Członkom Zespołów Konkursowych.
  2. Opiekunowi Zespołu.
 3. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy.
 4. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości puli nagród.
 6. Organizator przewiduje możliwość przyznania wyróżnień.
 7. Pełna lista wyników zostanie opublikowana na stronie konkursu w zakładce WYNIKI.