Wybór tematu filmu

Waszym celem jest stworzenie krótkiego filmu edukacyjnego na wybrany temat z zakresu:

  • ochrony środowiska,
  • bioróżnorodności,
  • ekologii,
  • zmian klimatu,
  • odnawialnych źródeł energii.

Wybór tematu należy do Was! Zastanówcie się jaki temat najbardziej leży Wam na sercu. Zgodny wybór zagadnienia to już połowa sukcesu.

Przed wyborem każde z Was powinien się przygotować, zastanowić się nad różnymi zagadnieniami i je przeanalizować.

Decyzję podejmijcie wspólnie, najlepiej na spotkaniu, na którym każdy będzie mógł podzielić się swoimi przemyśleniami. Starajcie się rozmawiać swobodnie i uważnie słuchać, co każdy ma do powiedzenia. Ważne jest, by nie wyśmiewać cudzych pomysłów. Istotne jest, by ostatecznie zdecydować się na takie rozwiązanie, na które zgodzili się wszyscy członkowie zespołu.

Spotkanie może odbyć się w dowolnej formie, możecie urządzić wideokonferencję, komunikować się za pomocą rozmaitych urządzeń i aplikacji pozwalających na spotkanie w formie zdalnej.

Opisanie tematu poruszanego w filmie i uzasadnienie wyboru tematu filmu

Przygotujcie merytoryczny opis tematu, który chcecie przedstawić w filmie. Zadbajcie aby jego treść była estetyczna i zrozumiała nawet dla laika. Skorzystajcie z fachowej wiedzy dostępnej w Internecie czy w bibliotekach. Poproście opiekuna o wyjaśnienie zagadnień, które wydadzą Wam się trudne. W zakładce BAZA WIEDZY przygotowaliśmy dla Was informacje, które również mogą okazać się przydatne. Podejdźcie do tematu wszechstronnie zwracając uwagę na różne aspekty sprawy. Nie bójcie się sięgnąć do statystyk i informacji liczbowych! Opisując zagadnienie zastanówcie się dlaczego jest istotne i dlaczego chcecie nakręcić o nim film.

W załączniku zamieśćcie źródła wiedzy, z których korzystaliście w trakcie pisania opracowania i tworzenia filmu.