Opis zadania

Warunkiem powstania dobrego filmu jest zbudowanie zgranego zespołu. Zespołu, który ma przed sobą cel i może go osiągnąć jedynie poprzez współdziałanie.
Każdy z członków wnosi do zespołu swoje umiejętności, osobowość i wiedzę. Dlatego w skład zespołu powinny wejść osoby o różnych predyspozycjach i charakterach.

Członków zespołu należy dobierać pod kątem ich naturalnych umiejętności i pasji. Predyspozycje takie najlepiej uwidaczniają się w szkole – ktoś lepiej rozumie matematykę, inny woli historię, kolejny potrafi dobrze zorganizować pracę zespołową. W grupie powinny znaleźć się osoby, które mają różne predyspozycje, tak aby zbudowany zespół miał jak największy potencjał. Poszukajcie więc osób:

Zaproście do współpracy nauczyciela – opiekuna zespołu, którego lubicie i z którym dobrze się rozumiecie. Będzie mógł wesprzeć zespół w trakcie pracy.