Czas na nakręcenie Waszego filmu!

To jaki będzie finał Waszej pracy, zależy przede Wszystkim od Was. To Wy decydujecie jak Wasz film będzie wyglądał i jaki będzie jego przekaz.

Niektóre sprawy będą wymagały akceptacji wszystkich członków zespołu, a inne będą wykonywane samodzielnie lub w grupach wyłonionych do realizacji poszczególnych zadań. Przyjmijcie podział obowiązków i sposób decydowania o poszczególnych kwestiach.

Warto zadać sobie również pytanie jak film powinien wyglądać na końcu. Powinien być poważny czy humorystyczny? Kręcony kamerą czy animowany? Ze ścieżką muzyczną czy bez? To kilka z wielu pytań jakie musicie sobie zadać jeszcze przed realizacją filmu. Odpowiedzi na te pytania może Wam przynieść wspólnie napisany scenariusz i harmonogram prac. Dobrą praktyką będzie też wcześniejsze sporządzenie listy potrzebnych Wam przedmiotów czy materiałów. Pozwoli Wam to dobrze przygotować się do kręcenia poszczególnych scen. Ważnym elementem jest dobór planów zdjęciowych i pozyskanie osób pomocnych przy realizacji np. współpraca z dyrektorem szkoły czy właścicielami obiektów wybranych do planów zdjęciowych.

O ostatecznej jakości filmu będzie decydował montaż. Materiału nagranego w czasie prób jest na tyle dużo, że wychodzi on poza przewidziane ramy czasowe. Należy więc obejrzeć całość nagrań i dokonać wyboru właściwych sekwencji. Elementy ujęć filmowych można montować fragmentami, oceniając, czy efekt jest zgodny z założeniami. Nie trzeba zaczynać od początku – można wybierać sekwencje i łączyć je partiami.

Pamiętajcie, żeby korzystać tylko z programów, do których posiadacie licencję. Przy korzystaniu z zewnętrznej muzyki bądź utworów graficznych zadbajcie o prawa autorskie.

W zakładce BAZA WIEDZY znajdziecie poradniki, które mogą być przydatne podczas tworzenia Waszego filmu. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Gdy Wasz plik z filmem będzie gotowy wyeksportujcie go do formatu mp4. i wgrajcie jako załącznik.