Opis zadania

Nie wszyscy uczestnicy konkursu są obeznani z techniką filmową. Na podstawie książki T. Laniera i C. Nichols pt. Filmowanie – Podręcznik dla młodych (Wydawnictwo Wojciech Marzec, 2010) organizator przygotował Poradnik młodego filmowca, który wyjaśnia praktyczne aspekty produkcji filmowej. Omówiono m.in. kwestie techniczne, a także sprawy związane z realizacją projektu w grupie.
Przeczytajcie Poradnik i omówcie wspólnie, które informacje wydają się wam najważniejsze i najbardziej przydatne.
Na stronie konkursu w wielu miejscach podkreślamy, że w trakcie produkcji filmu nie wolno korzystać z materiałów, do których nie posiadacie praw autorskich np. muzyki, animacji itp. W ramach pomocy, w zakładce Przydatne, zamieściliśmy adresy stron, z których możecie ściągać bezpłatne programy przydatne w produkcji filmowej.

Po podjęciu decyzji dotyczącej tematu filmu, zastanówcie się, w jaki sposób można przedstawić wybrany temat w postaci filmu, czyli jak przełożyć przekaz merytoryczny na mowę filmu. Wymyślcie ciekawe obrazy, dialogi, poruszającą pointę, która zostanie w pamięci.

Konwencja filmu może być dowolna np. poważna lub humorystyczna. W nagraniu możecie wykorzystać też elementy rysunkowe czy animację. Muzyka bardzo podkreśla nastrój, więc warto zadbać o odpowiedni podkład muzyczny (możecie wykorzystać fragmenty utworów muzycznych, ale muszą być one legalne).
Skoro istnieje już zespół osób chętnych do pracy nad produkcją filmu, należy ustalić harmonogram prac nad projektem, czyli podzielić się pracą.
Ważne jest, aby decyzje o podziale zadań podjąć w grupie i wziąć przy tym pod uwagę predyspozycje członków ekipy i chęci podjęcia się poszczególnych działań.
Niektóre sprawy będą wymagały akceptacji wszystkich członków zespołu, a inne będą wykonywane samodzielnie lub w grupach wyłonionych do realizacji poszczególnych zadań.

Harmonogram zadań
Wspólnie opracujcie realny plan zadań do wykonania, uwzględniając terminy Konkursu.
Na przykład:

Aby Wasz film mógł być sprawnie zrealizowany i przemyślany powinniście stworzyć scenariusz. Najlepiej jest zacząć go pisać jak najszybciej. Scenariusz nie musi być szczegółowy. Musicie zdawać sobie sprawę, że w czasie kręcenia wiele rzeczy może ulec zmianie dlatego scenariusz musi wskazywać ogólny ciąg scen i kwestii jakie chcecie w filmie poruszyć.

Pracę nad scenariuszem powinna podjąć jedna lub dwie osoby. W wypadku pracy nad tekstem najlepiej, aby najpierw cała grupa zebrała się i podała swoje pomysły na realizację filmu, a następnie wybrana osoba z grupy spisała je w odpowiedniej, logicznej kolejności.

Scenariusz precyzuje pomysły, uwzględnia wszystkie elementy organizacji planu zdjęciowego i zaangażowanych osób. Dzięki temu każdy zna swoją rolę. Na jego podstawie możliwe jest określenie zasobów potrzebnych do realizacji każdego ujęcia (np. określa kolejność prowadzenia nagrań filmowych, definiuje potrzeby sprzętowe – dodatkowe oświetlenie, druga kamera, rekwizyty, program do stworzenia animacji itd).

Bardzo ważne jest, aby forma przekazu była dynamiczna, utrzymująca w napięciu a jednocześnie czytelna i komunikatywna. Tworząc film należy pamiętać cały czas o idei jaka towarzyszy tworzeniu tego materiału, należy tak ująć temat dobierając stosowne pytania i obrazy, aby to przesłanie wywarło wrażenie na widzach.