Opis zadania

Ważnym elementem jest dobór planów zdjęciowych i pozyskanie osób pomocnych przy realizacji np. współpraca z dyrektorem szkoły, właścicielami obiektów wybranych do planów zdjęciowych, itp.

O ostatecznej jakości filmu będzie decydował montaż. Materiału nagranego w czasie prób jest na tyle dużo, że wychodzi on poza przewidziane ramy czasowe. Należy więc obejrzeć całość nagrań i dokonać wyboru właściwych sekwencji. Elementy ujęć filmowych można montować fragmentami, oceniając, czy efekt jest zgodny z założeniami. Nie trzeba zaczynać od początku – można wybierać sekwencje i łączyć je partiami.

Film jest dobrze postrzegany i zapamiętywany, jeśli wzbogaca go dobrze dobrany podkład muzyczny. Należy go wprowadzać bardzo uważnie, mając na uwadze całościową koncepcję filmu. Nie wolno dopuścić do urywania dźwięku czy nachodzenia na inną scenę. Dodanie elementów graficznych i animowanych również uatrakcyjnia przekaz, szczególnie gdy trzeba wyjaśnić mechanizmy procesów.

Nie wolno wam korzystać z programów i materiałów, do których nie posiadacie praw autorskich.