Załączanie skanów wymaganych dokumentów.

Oryginały dokumentów należy nadesłać na adres:

Fundacja Banku Ochrony Środowiska
ul. Żelazna 32
00-832 Warszawa

z dopiskiem „Filmeko”.

Do pobrania:

Wspomniane wyżej zgody można znaleźć również w zakładce MATERIAŁY.