Opis zadania

Pamiętajcie, że nawet najlepsza produkcja hollywoodzka musi znaleźć swoją publiczność.
Upowszechniajcie Wasz film w środowisku lokalnym, umieśćcie go w Internecie, na portalach społecznościowych, prześlijcie go do lokalnych gazet czy organizacji pozarządowych.